Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

rainwolf
2717 390f
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaJessSilente JessSilente
rainwolf
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
rainwolf
9928 4da3
Reposted frombwana bwana viafelicka felicka

April 07 2015

rainwolf
4203 e7f9 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viajoans joans
rainwolf
7219 4f6d 500
Reposted fromcharlottea charlottea
rainwolf
7266 ee7b
Reposted fromstevestriker stevestriker
2145 a447 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafelicka felicka
2549 c5d7
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viafelicka felicka

November 11 2014

5607 4652 500
Reposted fromdivi divi viaszaman szaman
rainwolf
0774 9d64 500
Reposted fromnoms noms viatilde tilde
rainwolf
1184 64e1
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viastylte stylte
4355 b319 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

November 10 2014

7521 2f2d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
rainwolf
0588 b5df
fly with Lufthansa!
rainwolf
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viamnu mnu
rainwolf
Nie składam się z przekonań, tylko wątpliwości.
     
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadilemma dilemma
rainwolf
Miłość to raptem słowo. Słowo z kina, z książki, z kolorowego pisma. Tak wielu ludzi wierzy, że wystarczy je wypowiedzieć i już będzie dobrze, bo ono uleczy, uratuje, oczyści. A to tylko słowo. Łatwo je wypowiedzieć, równie łatwo unieważnić. Ale spróbuj je przekształcić w prawdziwe, trwałe uczucie, zmień je w ściany domu, który stać będzie latami, niczym nie zagrożony i da ci szczęście, bezpieczeństwo, poczucie sensu i radości z każdej spędzonej wspólnie chwili. To jest trudne, a często niemożliwe. Nie wielu to umie. Naucz się tego.
— Ono, D. Terakowska
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
2568 0ea0 500

iron-and-wind:

Cartography.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
rainwolf
1856 eda3
Reposted frommisza misza viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl